PDO-draadlift

PDO-draadlift is een vrij nieuwe behandeling met oplosbare hechtdraden waarmee een lift en/of een verstrakking van de huid wordt gerealiseerd

De behandeling

PDO-draadlift verder uitgelegd:

Hierbij veroorzaken deze draden ofwel een collageen vorming waardoor kleine rimpels worden opgevuld ofwel een lifting van de weefsel via microscopisch kleine haakjes op de draad of door grotere kegeltjes.Een draadlift is een lifting met een onmiddellijk effect die de contouren van het gelaat en de hals verbetert zonder snijden en onder plaatselijke verdoving. Het is een minimaal invasieve, chirurgische techniek waarbij speciale oplosbare suspensiedraden gebruikt worden om weefsels ter hoogte van het aangezicht hun oorspronkelijke positie terug te geven. De draden zijn meestal oplosbare draden.

Dit is een ideale techniek voor:

  • jongere patiënten die de eerste tekenen van veroudering vertonen ter hoogte van het aangezicht door het uitzakken van de weefsels;
  • patiënten die reeds een facelift hebben ondergaan en, op een minimale invasieve manier, het gelaat terug willen opfrissen;
  • patiënten die geen uitgebreide faceliftprocedure wensen te ondergaan, maar een minder invasieve ingreep onder lokale verdoving verkiezen.

Hoe werkt PDO-draadlift:

Met draden hebben we de mogelijkheid om echt fysiek te trekken, ten minste als er draden met weerhaakjes gebruikt worden, zoals de barb draden,(wenkbrauwlift). Maar zelfs ook een asymmetrie door een facialis parese (gezichtsverlamming) weer zo goed als symmetrisch gemaakt worden. Kortom een liftende behandeling van de wangen behoort dus zeker ook tot de mogelijkheden wanneer er verslapping is.Wanneer de wangen daarnaast met fillers volume teruggegeven wordt, dan is de combinatie met draden ideaal. De huidverslapping wordt gecorrigeerd met draden, collageen stimulatie wordt in gang gezet en het volumeverlies met fillers opgevuld. Bij jonge mensen is de collageenaanmaak in de regel een stuk beter is dan bij ouderen em hebben de draden nog meer effect. De huid bloeit er van op en krijgt een mooie gloed die vergelijkbaar is met het effect van fillers zoals Radiesse, maar dan zonder het volume effect.

PDO-draadlift effecten:

U ziet onmiddellijk het effect van het liften van de weefsels. Weliswaar is er nog wat zwelling aanwezig gedurende twee à drie dagen, maar dit is beperkt gezien het minimale invasieve karakter van de procedure. Deze  lichte zwelling en door de draadjes in uw huid zal ook uw huid in volume minimaal toenemen, hetgeen ook een gewenst neveneffect is. Nadat de zwelling na een paar dagen tot 2 weken verdwenen is zult u even minder effect zien. Na gemiddeld 6 tot 8 weken zal de collageen aanmaak op gang dit geeft soms een licht gevoel van spanning, specifiek tijdens eten of spreken. De resultaten van een draadlift zijn volledig zichtbaar na 3 à 4 maanden en kunnen 12 à 24 maanden aanhouden, afhankelijk van o.a. de soort en de hoeveelheid draad die is gebruikt, uw leeftijd en huidconditie.

Verwachtingen bij PDO-draadlift:

Alleen zijn de verwachtingen van patiënten soms groter dan wat met het effect met een draadlift kan worden bereikt. Soms is er ook niet genoeg weefsel om de draadjes in te verankeren of is er te veel slappe huid die dan net meer plooien oplevert. Het is ook eerder een “tussenoplossing” die slechts 1 tot 2 jaar een tevreden resultaat geeft en dan weer dient herhaald te worden.

De grote voordelen van deze draadlift zijn het weinig invasieve karakter van de ingreep en de mogelijkheid om onder lokale verdoving te werken. Patiënten kunnen dezelfde dag naar huis “=lunchtime procedure”. Ook de herstelfase verloopt sneller dan bij een klassieke facelift.

Risico's, complicaties en voorzorgen bij PDO-draadlift:

Het voordeel van de techniek is dat het de klassieke risico’s van aangezichtsverjonging vermijdt. De risico’s en complicaties zijn dan ook gering en meestal van tijdelijke aard. Door gebruik te maken van speciale, weinig traumatiserende naalden is de kans op een blauwe plek en hematoom zeer gering, hoewel dit nooit voor 100% kan uitgesloten worden. Infecties zijn, zoals bij elke ingreep, mogelijk, maar door op een zeer steriele manier te werken en antibiotica te voorzien, wordt het risico beperkt. Pijn ter hoogte van de slaapstreek kan aanwezig zijn, maar verdwijnt in de eerste dagen na de procedure. Kleine plooitjes ter hoogte van de huid zullen spontaan verdwijnen en kunnen tot twee weken na de ingreep met een lichte massage weggewerkt worden. Indien zich een blauwe plek voordoet, zal deze in de eerste dagen volledig verdwijnen.

Daarom moet u tijdens de eerste weken na de ingreep voorzichtig te zijn om bijkomende zwelling (ter hoogte van de behandelde zone) te vermijden. Het is ook belangrijk te weten dat de hechtingen enkele dagen nodig hebben om een goede fixatie te veroorzaken in de weefsels. Om die reden voorziet u best een dieet met malse voeding en let u erop de mond niet te wijd te openen (zoals bij geeuwen of bij de tandarts).

Meestal zullen patiënten reeds na enkele dagen hun activiteiten kunnen hervatten.Sporten of intense fysieke arbeid wordt best vermeden gedurende twee à drie weken.