Borstvergroting / Borstlifting

De bedoeling is om op een esthetische wijze de borst te vergroten of om de borst te liften. Na borstvoeding of zwangerschap kan er door toegenomen huidelasticiteit een inzakken van de bovenpool van de borst ontstaan, schijn doorzakking. Een beperkte vergroting is een manier van correctie voor dit probleem

Het conflict voldoende groter maar toch natuurlijk trachten we voor elke patiënte individueel op te lossen.

Hoe verloopt de ingreep

Afspraak

Tijdens de eerste consultatie wordt de ingreep besproken en de indicatie gesteld. Deze ingreep wordt nooit terugbetaald door het ziekenfonds ook niet na vermageringsoperatie.

Als een ingreep nodig of wenselijk is, dient u een afspraak te maken op de prothese raadpleging.

Bespreking - voorzorg

Op deze raadpleging wordt er een individuele keuze in het type en de grootte van de prothese gemaakt rekening houdend met de wensen van de patiente en een aantal maten van haar borsten.

Deze prothese wordt dan “gepast”. We evalueren de reactie van de patiënte, en sturen eventueel onze keuze bij. Wanneer de wens van de patiënte niet te combineren valt  met een natuurlijke resultaat dan wordt dit duidelijk uitgelegd en patiënte  hierop gewezen. Vervolgens vragen we de patiente om over het voorstel en de operatie strategie enkele dagen na te denken. Indien een duidelijke overeenstemming bereikt wordt kan de eventuele operatiedatum dan afgesproken worden. Bij twijfel komt patiente nog eens terug naar een nieuwe protheseraadpleging enkel daar wordt de prothese gekozen.

De ingreep

Ongeveer 1 week  voor de operatie komt u nog de laatste maal op raadpleging voor de praktische bespreking van de ingreep. Er zal u gevraagd worden om een sport BH te gaan kopen. Wij adviseren het merk Anita met de sluiting langs achter.

Tijdens deze raadpleging zullen er digitale foto’s genomen worden om de preoperatieve toestand vast te leggen. Ook dient u dan  informed consent te tekenen waarin u verklaart voldoende ingelicht te zijn over de geplande ingreep en de mogelijke complicaties.

De dag van de ingreep wordt u opgenomen in het AZ Sint Dimpna JB Stessenstraat 2 in Geel. U dient nuchter te zijn, dwz dat u 12u voor de ingreep niet meer mag eten of drinken. Roken moet gestopt worden 2 weken voor de ingreep, ook 2 weken na de ingreep mag u NIET roken.

U blijft in principe 24u opgenomen in het ziekenhuis.

Nazorg - na de operatie

Na de ziekenhuisopname wordt u verder ambulant opgevolgd. U dient uw sport BH 6 weken dag en nacht te dragen. DUS NIET RECHTSTAAN ZONDER BH. Nadien mag u terug een gewone beugel BH dragen.

De gemiddelde arbeidsongeschiktheidsduur bedraagt 2 tot 4 weken afhankelijk van de specifieke werkomstandigheden