Borstverkleining

De bedoeling is om op een esthetische wijze de borst te verkleinen zodat de patiënt verlost is van de hinder die zij ondervindt van haar groot borstvolume. Deze hinder bestaat meestal uit pijn/last ter hoogte van de lage hals, van de schouders, ter hoogte van de insnoeringen van de bh bandjes en tussen de schouderbladen. Sommige vrouwen hebben in de zomer ook last van huiduitslag onder de borsten.

Hoe verloopt de ingreep

Afspraak

Tijdens de eerste consultatie wordt de ingreep besproken en de indicatie gesteld.

Bespreking - voorzorg

Deze ingreep kan terugbetaald worden door het ziekenfonds. Hiervoor dient er een aanvraag gedaan te worden bij het ziekenfonds. Belanrijke voorwaarden is dat u lichamelijke hinder hebt van uw te grote borsten. Hiernaast dient in functie van uw lichaamslengte de grootte van uw borst te voldoen aan een bepaalde minimum waarde. Patiente met een BMI boven de 35 worden uitgesloten van terug betaling

Na goedkeuring komt elke patiënt terug en worden nogmaals de indicatie, de  voor- en nadelen en de mogelijke complicaties besproken. De eventuele operatiedatum wordt dan afgesproken.

De ingreep

Ongeveer 2 weken voor de geplande ingreep komt U naar de reductieraadpleging.

Op deze raadpleging wordt de maat van uw borsten genomen zoals ze zijn voor de ingreep en het plan van ingreep opgemaakt, zodat getracht  wordt om u een idee te geven van hoe de borsten er gaan uitzien NA de ingreep.

Er zal u gevraagd worden om een sport BH te gaan kopen welke u later zal moeten dragen. Wij adviseren het merk Anita met de sluiting langs achter. Tevens zullen er digitale foto’s genomen worden om de preoperatieve toestand vast te leggen. U dient dan ook uw informed consent te tekenen waarin u verklaart voldoende ingelicht te zijn.

De dag van de ingreep wordt u opgenomen in het AZ Sint Dimpna JB Stessenstraat in Geel. U dient nuchter te zijn, dwz dat u 12u voor de ingreep niet meer mag eten of drinken. Roken moet gestopt worden 2 weken voor de ingreep, ook 2 weken na de ingreep mag u NIET roken.

U blijft in principe 24u opgenomen in het ziekenhuis.

Nazorg - na de operatie

Na de ziekenhuisopname wordt u verder ambulant opgevolgd. U zal uw sport BH 6 weken dag en nacht moeten dragen. Nadien kan u terug een gewone beugel BH dragen.

De gemiddelde arbeidsongeschiktheidsduur bedraagt 2 tot 6 weken.