Dij- en armcorrectie

De bedoeling is om op een esthetische wijze de aflijning van de bovenarmen en binnenzijde van de dijen te verbeteren waarbij de patiënt tegelijkertijd verlost is van de eventuele hinder die hij/zij ondervindt.

Deze ingrepen worden vaak uitgevoerd bij patiënten die veel vermagerd zijn en dus last hebben van overtollige huid. De hinder en het uitzicht zijn een reden voor de operatie.

Voor meer esthetische problemen zonder lichamelijke hinder zijn er niet heelkundige alternatieven al dan niet in combinatie met  een liposuctie.

Hoe verloopt de ingreep

Afspraak

Tijdens de eerste consultatie wordt de ingreep besproken en de indicatie gesteld.

Bespreking - voorzorg

Soms kan deze ingreep terugbetaald worden door het ziekenfonds. Als voorwaarde hiervoor geldt dat u last heeft van het huidoverschot in het dagelijks functioneren en gedocumenteerd meer dan 25% lichaamsgewicht bent verloren. Vaak wordt dit door uw huisarts gedocumenteerd.

U dient voor deze ingrepen niet vooraf de medisch adviseur van het ziekenfonds voor goedkeuring te consulteren. De functionele hinder wordt gedocumenteerd in het dossier, de ernst van het huidoverschot wordt vastgelegd met een digitale foto. Soms worden zones waar nog overtollig vet aanwezig is die het eindresultaat nadelig kunnen beïnvloeden, vooraf behandeld met een liposuctie.

Nadat de ingreep voldoende overdacht werd, wordt de eventuele operatiedatum dan afgesproken

De ingreep

Ongeveer 2weken voor de geplande ingreep komt U naar de preoperatieve raadpleging.

Op deze raadpleging worden de foto’s genomen en wordt het plan van de ingreep opgemaakt.

U dient dan ook uw informed consent te tekenen waarin u verklaart voldoende ingelicht te zijn.

De dag van de ingreep wordt u opgenomen in het AZ Sint Dimpna JB Stessenstraat 2 in Geel. U dient nuchter te zijn, d.w.z. dat u 12u voor de ingreep niet meer mag eten of drinken. Roken moet gestopt worden 2 weken voor de ingreep, ook 2 weken na de ingreep mag u NIET roken.

U blijft in principe 24u opgenomen in het ziekenhuis. Daarna wordt u verder ambulant opgevolgd

Nazorg - na de operatie

Nadien moet u 6 weken steunkledij dragen.

De gemiddelde arbeidsongeschiktheidsduur bedraagt 2 tot 6weken.